جدیدترین‌ها

جدیدترین نوشته‌ها

جدیدترین نوشته‌های نمایه

اگه کسی برامون دست نزنه
ما موفق نیستیم؟!
اون همه تلاش هایی که کردی ولی دیده نشد
اون همه رنج هایی که کشیدی اما کسی
متوجهش نشد
آیا فقط باید دیگران بدونن که تو
در خلوت خودت چه سختی ها و مشکلاتی رو تجربه کردی؟!
لطفاً به خودت افتخار کن،
حتی اگه هیچکس برات دست نزد
خودت بزن...
یک عشق از اصفهان....
بالا